Dijital Dönüşüm Nedir? Faydaları Nelerdir?

Akroot
Dijital Pazarlama

Dijital dönüşüm nedir? Kısaca açıklamak gerekirse; dijital dönüşüm, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonudur.

McKinsey’in yaptığı araştırmaya göre, 2030’da insan gücü gerektiren işlerin %11 azalacağı belirlenmiştir.

 Teknolojik becerilerin ise %60 artacağı görülmektedir. Bu dönüşüme ayak uydurabilmek için, teknolojiyi kullanabilmek ve dijital dönüşümü sağlamak önem kazanmaktadır.

“Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” araştırmasına göre CEO’lar dijital dönüşüme şu sebeplerle karar vermektedir.

      %21’i verimliliği artırmak,
      %19’u rekabet avantajı yaratmak,
      %19’u müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek,
      %12’si ise karlılığı ön plana çıkmaktadır.

Dijital dönüşüm en çok değer yarattığı alanlar nelerdir?

      %22 operasyonel verimlilik
      %22 veri ve veri analitiği
      %16 müşteri deneyimi
      %12 strateji karar verme

McKinsey tarafından 800 üst seviye yönetici ile yapılan araştırmaya göre, Dijital dönüşüm ile süreçlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

      %85’i çalışanların etkileşimi ve süreçlerin dijitalleşmesi
      %67’si otomasyon robotları

Dijital dönüşüm anlamında yol kat eden firmaların, bu yolun başında olan veya henüz başlamamış firmalara göre %26 daha karlı olduğu görülmektedir. Yüzde %9 oranında da daha fazla gelir elde ettiği görülmektedir.

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Operasyon verimliliğinde artma

Dijital dönüşümün ortaya koyduğu kesintisiz verimlilik, uzun vadede işletmeler için çok daha fazlasını yaratacaktır.

Operasyon giderlerinde tasarruf

Dijital otomasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek verimlilik, aynı zamanda operasyon giderlerinde daha iyi bir yönetim sağlar. Daha çok işin daha az iş gücüyle yapılmasına olanak sağlayan dijitalleşme, operasyon karlılığını arttırmaya yönelik önemli avantajlar içerir.

İnsan kaynaklı hataların ortadan kalkması

Yazılım ve robotik otomasyonun iş sürecine dahil edilmesinden dolayı insan kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunlar oldukça azalır.

Yüksek seviye operasyon

İşletmelere entegrasyonu sağlanan robotik otomasyonun ve üst düzey yazılım desteğinin kesintisiz çalışabilmesi, insan kaynaklı oluşabilecek kesintilerin önüne geçer.

İş modelinde tutarlılık

Yazılım destekli  bir iş modeli, her zaman daha tutarlı bir performans gösterir. Ortaya çıkacak hataların, sorunların ya da kesintilerin en aza indirilmesi daha tutarlı bir iş sürecinin oluşmasına sebep olur.

Günümüzün değişen piyasa şartlarından dolayı sektör ihtiyaçlarının evrilmesi sonunda açıkça görülüyor ki dijital dönüşümün etkileri daha güçlü hissediliyor. Dolayısıyla artık pek çok işletme, dijitalleşmenin operasyonlarına katkı sağlayacağına inanıyor.

Otomasyon

Çalışanlarınıza daha fazla katma değer harcaması için zaman kazandıracak hatırlatmalar, raporlama, iş süreçleri yönetimi vb alanlarda zaman tasarrufu sağlar.

Anlık Analiz Etme İmkanı

Dijitalleşme sayesinde, iş süreçleriniz hakkında bir çok bilgi elde edebilirsiniz. Bilgi için kağıt kullanımı gibi geleneksel iş yapma yöntemlerinin aksine, işlemlerinizi analiz edebilir ve geliştirebilir ve sürekli olarak iyileştirmenizi sağlayan etkiyi ölçebilirsiniz. 

Operasyonel Yöntem Vermliliği

Bir şeyi ölçmezseniz, yönetemeyeceğinizi unutmayın! Bu nedenle, işinizdeki metrikleri ne kadar ölçerseniz, o kadar iyi yönetebilirsiniz. Bu nedenle , iş operasyonlarınız için daha derin dijital dönüşüm uygulamanız yararlı olacaktır.

Yapay Zeka 

Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla, büyük miktarda veriniz varsa, özelliği tahmin etmek veya sadece yeni bir iş vakasına karar vermek için veri analizi teknikleri ( makine öğrenimi , derin öğrenme vb. Algoritmaları ) uygulayabilirsiniz.

Şeyda Şen